Dutry & Co is bijzonder verheugd over de Green Deal Huishoudelijke Houtverwarming

Houtverbranding en fijnstof : oldtimers moeten er uit

 

De laatste jaren is de uitstoot van fijnstof door houtverbranding sterk onder de aandacht gebracht. Alhoewel niemand correct de bijdrage van houtverbranding kan inschatten bij gebrek aan juiste gegevens, kan ook niemand meer ontkennen dat houtkachels teveel fijnstof uitstoten.

 

Verouderde houtkachels vervangen

Op basis van enquêtes zou 65% van de houtkachels in ons land ouder zijn dan 15 jaar. In vergelijking tot bijvoorbeeld het wagenpark is het kachel- en haardenpark dus hopeloos verouderd. De oplossing ligt dus in de vervanging van oude toestellen door de meest moderne, performante houtkachels en haarden.

De uitstoot van moderne toestellen is wettelijk vastgelegd binnen het “Koninklijk besluit tot regeling van de minimale eisen van rendement en emissieniveaus van verontreinigende stoffen voor verwarmingsapparaten voor vaste brandstoffen”  van 12/10/2010. Sinds november 2016 bevindt de sector zich in Fase III van het K.B., met normen die veel strenger zijn dan in de buurlanden en die in vergelijking tot de emissies van verouderde toestellen absoluut minimaal zijn (-90% fijn stof en meer).

Berekening op basis van real-life emissie gemiddelden.

 

Nieuwe houtkachels produceren niet alleen 10 tot zelfs 100 maal minder fijnstof. Het fijnstof dat ze uitstoten is bovendien vrij onschadelijk : het zijn grotendeels vliegasdeeltjes die niet schadelijker zijn dan het zeezout dat ook een groot deel uitmaakt van het fijnstof in onze lucht.

Vergelijking van de fijnstofkwaliteit bij goede en slechte verbranding

 

"Best technologies" inzetten

Uiteraard dienen we steeds de laagste fijnstofemissies met de "best technologies" na te streven. Rookgasfilters hebben daarbij trouwens alleen zin wanneer ze geplaatst worden op echte goed houtkachels - bij zogenaamde "retrofitting" op slecht functionerende houtkachels en haarden dienen ze zo vaak onderhouden te worden dat ze nooit tot goede resultaten kunnen leiden.

Veel belangrijker is het om de modernste houtkachels te gebruiken, waarbij vooral de nieuwe smartstoves met automatische luchtsturing opvallen, alsook de massakachels die in hun rookkanalen automatisch veel fijnstof opvangen. Beide types houtkachels scoren ook zeer goed in de zogenaamde “real-life” testen, die in tegenstelling tot labotesten de uitstoot bij de mensen thuis echt meten.

 

Invloed van de gebruiker

En uiteraard heeft ook de gebruiker een belangrijke invloed op de uitstoot van schadelijke stoffen. De kwaliteit van de brandstof, de aanmaakmethode, het moment van aanvoer van brandstof in het toestel, de luchtregeling en het onderhoud van toestel, luchtaanvoer en rookkanaal hebben allen impact. Lees daarom onze stooktips voor een minimale fijnstof uitstoot.

Jawel, zoveel invloed kan je als verbruiker hebben op de fijnstof uitstoot...

 

Wil je graag alles weten over fijnstof en houtverbranding ?

Lees dan het rapport "Feiten en Cijfers over Houtverbranding".

▶ Zijn houtpellets beter dan brandhout ?Over


Green-deal.eu is een initiatief van Dutry & Co, importeur van kwaliteitsvolle houtkachels en haarden. Meer lezen...


Laatste Nieuws


Ondertekening Green Deal

De Green Deal werd ondertekend op 22 oktober.

Dealer locator :


Klik hier om uw erkende vakhandelaar te vinden...


video : De waarheid over houtverbranding en fijnstof