Dutry & Co is bijzonder verheugd over de Green Deal Huishoudelijke Houtverwarming

Brandhout of houtpellets ?

 

Zowel voor het milieu als voor de gebruiker bieden zowel brandhout als houtpellets voordelen. Houtverbranding maakt al meer dan 1.000.000 jaar deel uit van onze cultuur. Mensen werken zich voor deze natuurlijke manier van hernieuwbare energieproductie dikwijls in het zweet, zonder dat ze er subsidie voor ontvangen. Die natuurlijke groene dynamiek verplaatst zich niet zomaar naar de pelletkachel.

Het valt op hoe men dikwijls vanuit milieuoogpunt houtpellets verkiest boven klassiek brandhout, maar zelfs indien we alleen het milieuaspect beschouwen is dat niet vanzelfsprekend. En elke milieustrategie dient ook met de gebruiker rekening te houden of ze is gedoemd om te falen. Zelfs al zijn pelletkachels vandaag eenvoudig en relatief goedkoop verkrijgbaar, toch blijft een belangrijk aandeel van de gebruikers kiezen voor een houtkachel of inbouwhaard

De toekomst van houtverbranding is dan ook hybride, zowel in de zin van hybride toestellen die hout én pellets kunnen verbranden, als van een hybride markt, waarbij de ene gebruiker voor hout kiest en de andere voor pellets.

 

> 10x minder CO2 met brandhout

Wie vanuit milieuoogpunt pellets verkiest boven brandhout, houdt geen rekening met het veel hogere energieverbruik bij de productie van houtpellets, waarbij ook veel CO2 vrijkomt.

CO2 emissies bij productie (blauw) en verbruik (oranje)

De productie van houtpellets (Holzpellets) vraagt meer dan 10x zoveel CO2 als de productie van brandhout (Scheitholz). Houtpellets zijn dus een pak minder broeikasneutraal dan brandhout. Voor alle duidelijkheid, de cijfers in deze grafiek betreffen de productie van houtpellets uit zaagsel, niet uit nieuw hout. Door het toenemende gebruik is zaagsel niet langer de enige grondstof voor houtpellets.

 

Een genormeerde brandstof ?

Houtpellets hebben uiteraard het voordeel dat ze als brandstof een verzekerde kwaliteit bezitten, gecontroleerd via een aantal labels zoals het DIN certificaat. Vandaag de dag bestaat in onze regio nog steeds geen wettelijk kader voor de productiekwaliteit van brandhout. Daar is dringend nood aan en er wordt zowel op Vlaams als federaal niveau aan gewerkt. Dit verschil tussen beide brandstoffen mag en zal dus niet blijven bestaan, al is er ook veel private brandhoutproductie die moeilijk te controleren valt. Smartstoves zijn anderzijds wel in staat om de gebruiker te wijzen op een slechte brandstofkwaliteit en we moedigen alle houtstokers aan om zich van een houtvochtigheidsmetertje te voorzien, teneinde zelf de kwaliteit van het gestookte hout te kunnen verifiëren.

 

De Smartstove houtkachel wordt
bestuurd met de smartphone
Een automatische verbranding ?

Houtpellets worden doorgaans in een automatische brander gebruikt, terwijl brandhout normaal handmatig verbrand wordt. Dat heeft als gevolg dat de verbrandingskwaliteit en de reductie van emissies bij houtpellets optimaler kan verlopen dan bij brandhout. Ook hier is de evolutie naar Smartstoves bij houtverbranding van die aard dat dit verschil tussen hout en pellets zal verdwijnen. Een houtkachel brandt bij veel hogere temperaturen dan een pelletkachel, wat de verbranding in automatisch geregelde toestellen ten goede komt.

 

Op de stookkosten besparen ?

De kWh prijs van houtpellets ligt iets lager dan die van aardgas of stookolie. Op de stookkosten besparen met pellets kan dus, maar in vergelijking tot brandhout ligt het besparingspotentiëel een pak lager. Brandhout is immers ongeveer de helft goedkoper per kWh dan pellets en dikwijls zijn er ook gratis bronnen. Voor vele gezinnen, die dikwijls ook tot de kansarme groep behoren, is dit een belangrijke reden om brandhout te verkiezen boven houtpellets.

 

Energie-onafhankelijkheid ?

Voor vele mensen is dit een bijkomend voordeel van houtkachels. Ze kunnen zelf de brandstof aanmaken, waarvan ook de lokale marktprijs niet onderhevig is aan de internationale schommelingen die andere brandstoffen kenmerken. Bij stroomuitval, wanneer de centrale verwarming en ook de pelletkachel het laat afweten, voelen ze zich verzekerd van warmte in huis. Om die reden zijn ook Smartstoves er overigens op voorzien om ook bij stroomuitval te kunnen blijven functioneren.

 

De gezellige pelletkachel ?

Sfeer is wellicht de belangrijkste rede waarom velen houtkachels verkiezen boven pelletkachels : pelletkachels zijn een pak minder gezellig dan houtkachels. Op het vlammenspel is men bij pelletkachels al snel uitgekeken, terwijl het houtvuur geldt als het oudste tv-programma ter wereld. Een pelletkachel blaast warme lucht, terwijl men bij het houtvuur vooral geniet van heerlijke stralingswarmte.

 

Een moderne massakachel in speksteen
brandt zowel hout als pellets
De toekomst is hybride

Zowel voor het milieu als voor de gebruiker bieden zowel brandhout als houtpellets voordelen. De toekomst in de 21ste eeuw lijkt dan ook aan de hybride toestellen, die de handmatige verbranding van brandhout combineren met een al dan niet automatische verbranding van houtpellets. De houtpellets verzekeren de gebruiker van een constante kamertemperatuur en wanneer er tijd is kan een echt houtvuur echte gezelligheid brengen, alsook een verlaging van de brandstofkosten. Zo bijvoorbeeld de hybride hout/pelletkachels, fornuizen en cv-haarden op hout en pellets of ook de massieve speksteenkachels die zowel hout als pellets manueel kunnen verbranden.Over


Green-deal.eu is een initiatief van Dutry & Co, importeur van kwaliteitsvolle houtkachels en haarden. Meer lezen...


Laatste Nieuws


Ondertekening Green Deal

De Green Deal werd ondertekend op 22 oktober.

Dealer locator :


Klik hier om uw erkende vakhandelaar te vinden...


video : De waarheid over houtverbranding en fijnstof