Dutry & Co is bijzonder verheugd over de Green Deal Huishoudelijke Houtverwarming

Brandhout is broeikasneutraal en hernieuwbare energie

 

Zonder brandhout lukt het niet

Het branden van hout en pellets is de enige hernieuwbare energiebron die beschikbaar is voor de verwarming van woningen in de koudere seizoenen. Fotovoltaïsche en thermische zonne-energie is vooral tijdens de warmste seizoenen beschikbaar, valt daarbij moeilijk te stockeren en is bijgevolg nauwelijks geschikt voor huishoudelijke verwarming tijdens de koudere seizoenen. Windenergie is tijdens de koudere seizoenen in grotere mate beschikbaar, maar de geïnstalleerde productiecapaciteit is bijzonder klein in verhouding tot de grote hoeveelheden energie die voor verwarming nodig zijn.

In Vlaanderen wordt dan ook meer dan 90% van de groene energie voor verwarming geproduceerd uit brandhout en pellets. Volgens Eurostat staat de verbranding van houtproducten voor bijna 50% van de totale hernieuwbare energie productie in de EU27.

Berekening op basis van +/- 9000 kWh

 

Natuurlijke zonnepanelen

De productie van brandhout en pellets in onze bossen staat voor een natuurlijke vorm van hernieuwbare energie, waarbij natuurlijke zonnepanelen (de bomen) door middel van het zonlicht CO2 uit de lucht opslaan onder de vorm van natuurlijke koolstofverbindingen in grote (stukhout) en kleine (pellets) zonnebatterijen. Bij verbranding worden de opgeslagen energie en CO2 opnieuw vrijgegeven.

De natuurlijke koolstofkringloop bij houtverbranding
De productie van brandhout is bijna CO2-neutraal, omdat de bij verbranding geproduceerde CO2 binnen een natuurlijke kringloop gecompenseerd wordt door het CO2 verbruik van de bossen. Dit geldt uiteraard slechts in zoverre het bosbestand duurzaam beheerd wordt, wat in Europa doorgaans het geval is, waar we een duidelijke aangroei zien van het bosareaal.

Bijna CO2-neutraal betekent dat voor de productie van brandhout uiteraard ook energie nodig is (zaagmachines, transport,..), maar dat deze CO2 emissie verwaarloosbaar klein is in vergelijking tot de emissie bij het gebruik van fossiele brandstoffen.

 

Zijn warmtepompen niet veel beter ?

Warmtepompen leveren enkel hernieuwbare energie indien ze beleverd worden met hernieuwbare energie. Op dit moment worden ze vooral beleverd met kernenenergie en met energie uit fossiele brandstoffen. Zelfs passiefwoningen kunnen zich met grote zonnepanelen onvoldoende van electriciteit voorzien om 's winters de warmtepomp te beleveren. In de verre toekomst lijken alleen zeer grootschalige windmolenparken het gebruik van warmtepompen als hernieuwbare energie mogelijk te maken, maar of dat bv. tegen 2050 al het geval kan zijn is nog maar de vraag. En tegelijk kan men zich ook afvragen - met de steeds verder evoluerende technologie - hoeveel fijnstof nieuwe houtkachels in 2050 nog zullen uitstoten.

 

▶ Zijn houtpellets beter dan brandhout ?Over


Green-deal.eu is een initiatief van Dutry & Co, importeur van kwaliteitsvolle houtkachels en haarden. Meer lezen...


Laatste Nieuws


Ondertekening Green Deal

De Green Deal werd ondertekend op 22 oktober.

Dealer locator :


Klik hier om uw erkende vakhandelaar te vinden...


video : De waarheid over houtverbranding en fijnstof